• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Gospodarka Unii Europejskiej i jej wyzwania.

Rzeczpospolita Polska dopiero raczkuje na arenie innowacji. Dla skonfrontowana w Stanach Zjednoczony co roku zgłaszanych jest około 200 tysięcy patentów. Ważne jest uświadomienie przedsiębiorcom jak istotne dla naszego kraju jest zgłaszanie patentów. Co to w ogóle jest patent? Dla jednostki gospodarczej to dokument stwierdzający, że dany wynalazek jest jej oraz nie został skopiowany. Dla Polski to kolejne miejsca pracy. Serdecznie zapraszamy – pozyskiwanie funduszy Lublin. Na co wolno ofiarować dotacje unijne? Na przykład na pokrycie kosztów zameldowania wynalazku do Urzędu Patentowego bądź na węszcie procedury unieważnienia patentu jeśli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji są w stanie także być przekazane na wszelkie opłaty urzędowe, których podczas zgłaszania patentu jest dość niemało. Pomiędzy innymi: tłumaczenie zaświadczeń, koszty spraw sądowych. Znaczącym argumentem na atut jest to, że wnioski wolno zgłaszać w trybie ciągłym. Co świadczy, że nie ma wskazanych terminów oraz konkursów. Jedna firma może zgłaszać parę wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna kwota dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Minimalna 2 tysiące.

1. Wejdź

2. Przeczytaj to

3. Kontynuuj

4. Zobacz więcej

5. Zobacz szczegóły Analiza rynków światowych:

Categories: Biznes

Comments are closed.